Kurz knižní vazby pro veřejnost II – letní semestr

Termín: 28. 6. - 1. 7. 2024

Místo konání: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Mikulandská 5, 2. patro, místnost 212 - Knižní vazba

Vyučující: Mg. A. Vladimíra Šturmová, Mgr. Jan Hybner Ph. D.

Výuka knižní vazby v kurzu pro veřejnost je rozložena dvou semestrů. V zimním semestru probíráme vazby s měkkou obálkou (V1 - V4 - knižní blok je spojen šitím po složkách nebo lepením či šitím do bloku, obálka je vyrobena z kartonu), vazby "polotuhé" (V5 - vazba s tuhými deskami a měkkým hřbetem) a harmonikové nebo listové leporelo (V6). V letním semestru jsou předmětem výuky vazby s tuhými deskami (V7 a V8).

Během kurzu získáte základní knihařské dovednosti (tvarování a spojování papíru), naučíte se pracovat s knihařskými nástroji i stroji (řezačkou, drátovkou, vrtačkou papíru apod.), poznáte různé druhy knihařských materiálů (papír, karton, lepenku, knihařské plátno, speciální knihařské textilie, lepidla, apod.), získáte základní poznatky o knihařských výzdobných technikách – o zhotovení škrobového papíru (v 1. semestru) a o mramorování papíru a o termo ražbě (ve 2. semestru).

Kurz vazeb s tuhými deskami (LS) navazuje na kurz vazeb s měkkou obálkou (ZS), pro účast v letním kurzu však není absolvování zimního kurzu nezbytnou podmínkou.

Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé, maximální počet dvanácti účastníků umožňuje individuální přístup k výuce.

Předběžný program kurzu (v detailech může být dle aktuální situace upraven):

Pátek

Příprava složek a předsádek (součástí výuky je výklad o problematice vláken v papíru u vazeb s předsádkou a s deskami), rozměření šití

Dekorace potahových papírů mramorováním (barvení papíru na bázi rozpouštění olejových barev na hladině vody), případně další technologie zušlechťování potahových papírů

Sobota

Šití složek (na tkanice, na zapuštěné motouzy)

Další zpracování knižního bloku: sklepání hřbetu, zalepení první a poslední složky, zaklížení hřbetu, úprava a přilepení šicího materiálu ke knižnímu bloku, zakulacení hřbetu a jeho přelepení gázou, barvení ořízky, nalepení záložky a kapitálku na hřbet knižního bloku (v případě dostatku času ruční šití kapitálku), přelep hřbetu papírem apod.

Neděle

Příprava a potažení desek (varianta poloplátěná – V7 a celoplátěná – V8)

Pondělí

Knihařské výzdobné techniky (zejm. termoražba – strojní zlacení nápisu na desky)

Vlepení bloku do desek

Kurz je sestaven tak, aby poskytl všechny potřebné informace o způsobu a možnostech zhotovení uvedených knižních vazeb. V případě zájmu a dostatku času se můžeme věnovat i dalším knihařským technologiím a technikám.

Kurs bude zahájen 28. 6. 2024 v 9 hodin. Každý den bude probíhat od 9 do 16 hod, s hodinovou přestávkou na oběd. Výuka by měla končit okolo čtvrté, ale je možné, že budeme v dílně někdy trochu déle.

Udělejte si prosím ve svém harmonogramu dostatek času, celá skupina bude postupovat stejným tempem, a pokud byste zameškali, bude pro Vás obtížné ostatní dohánět.

Jak se přihlásit na kurz:

Na kurz se můžete přihlásit e-mailem na adrese jan.hybner@umprum.cz.

V odpovědi Vám potvrdíme, zda je v kurzu ještě volné místo.

Svou účast si pak zarezervujte platbou.

Cena za kurz v zimním semestru je 7000 Kč (v ceně kurzu jsou 4 dny výuky po osmi vyučovacích hodinách a materiál pro výuku)

Studenti denního studia mohou uplatnit slevu 20% (žadatelé by měli při zahájení kurzu předložit platné potvrzení o studiu a jeho denní formě vystavené jejich školou).

Kurz je možno uhradit v hotovosti v pokladně školy nebo převodem na účet č.:

19-5599810247/0100, variabilní symbol: 24028020.

Při platbě převodem do "poznámky" uveďte jméno přihlášeného (nikoliv plátce) a údaj "kurz knižní vazba 2024/LS".

Na závěr každého semestru získají posluchači osvědčení o absolutoriu (diplom). V případě potřeby Vám můžeme vystavit fakturu, osvědčení o účasti v kurzu či jiné potřebné dokumenty.

Platba by měla být provedena nejpozději dva týdny před začátkem kurzu.

Storno poplatek po 24. 6. 2024 je 20% z celkové ceny kurzu.

S případnými odbornými dotazy se obraťte na vedoucího kurzu Jana Hybnera, jan.hybner@umprum.cz.

viz také https://www.umprum.cz/cs/web/pro-verejnost/kurzy-pro-verejnost/kurzy-pro-verejnost/kurz-knizni-vazby-pro-verejnost-ii-letni-semestr-2023-24


STAVÍME KNIŽNÍ VAZBU

Na pultech knihkupectví se brzy objeví nový titul - Stavíme knižní vazbu.

Publikace Stavíme knižní vazbu je věnována systematickému popisu konstrukčních prvků knižní vazby. Cílem je stanovit základní pravidla konstrukce knižní vazby, která by mohla být využita jak při tvůrčí práci, tak při výuce.

https://www.umprum.cz/cs/web/pro-verejnost/nakladatelstvi/stavime-knizni-vazbu-2-revidovane-a-doplnene-vydani


PŘEDNÁŠKA "OPRAVY KNIH"

Přednáška pojednává o tom, jak opravit potrhané listy, rozpadlý knižní blok nebo poškozený obal knihy.
Je určena těm, kteří se opravami zabývají nebo zadavatelům oprav.
Představuje základní možnosti chemickotechnologického ošetření (čištění, desinfekce, odkyselení, zpevnění) a mechanických oprav materiálů materiálů knihy (papíru, textilií, usně, plastů). Podrobně se zabývá mechanickými opravami poškozené konstrukce knižní vazby – zmiňuje zejména mechanické opravy knižního bloku (rozebrání poškozeného bloku a jeho opětovné spojení) a mechanické opravy obalu knih (opravy poškozeného nebo odtrženého hřbetníku, odtržených desek, poškozené předsádky). Řeší estetickou úpravu knižních desek nebo obálky a estetickou úpravu stop po opravách. Přednáška proběhne teoretickou formou (výklad, promítání obrázků a textů, technické ilustrace) s drobnými praktickými ukázkami.

V případě zájmu o přednášku u Vás pište na mou e-mailovou adresu pritelik@seznam.cz

Dosavadní přednášky:

6. 9. 2022, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

19. 9. 2023, Vědecká knihovna v Olomouci

31. 10. 2023, Krajská knihovna v Pardubicích

7. 11. 2023 knihovna Pedagogické fakulty UK

Chystané přednášky:

5. 9, 2024 Krajská vědecká knihovna v Liberci

2024 Národní technická knihovnaJAN HYBNER: KNIŽNÍ VAZBY Z DUNHUANGU

Právě vychází druhé, revidované a doplněné vydání publikace Knižní vazby z Dunhuangu. Pojednává o knižní vazbě Dálného východu. Zaměřuje se zejména na knižní vazbu Číny, neboť vychází z průzkumu archivu instituce International Dunhuang Project, která shromažďuje a zkoumá knižní vazby a další dokumenty nalezené v Dunhuangu a Turfanu na přelomu 19. a 20. století. Dokumentuje bezmála dva tisíce let starou historii knižní vazby a dává návod, jak využít odkaz tradiční knižní vazby Dálného východu v současné době. V tomto novém a přepracovaném vydání je knížka obohacena o poznatky, které jsem získal v poslední době, zejména studiem na Čínské akademii výtvarných umění v Hangzhou.JAN HYBNER: OPRAVY KNIH

Publikace OPRAVY KNIH pojednává o tom, jak opravit potrhané listy, rozpadlý knižní blok nebo poškozený obal knihy. Je určena začátečníkům a mírně pokročilým.

Obsahuje 240 stran textu a obrázků. Naleznete zde informace o možnostech chemickotechnologického a mechanického ošetření materiálů knihy, o mechanických opravách poškozené konstrukce knižní vazby a o opravách vnější povrchové a tva-rové úpravy knižních desek nebo obálky (viz Obsah uvedený níže).

Knihu Vám můžeme předat osobně nebo poslat poštou.

Více informací o možnostech nákupu a doručení naleznete v záložce E-SHOP.


JAN HYBNER: BROŽURA

Právě vyšlo druhé vydání publikace Brožura.

Píše se v ní, jak zhotovit vazbu s měkkou obálkou. 

K dostání je v Galerii VŠUP.