JAN HYBNER: OPRAVY KNIH

Publikace OPRAVY KNIH pojednává o tom, jak opravit potrhané listy, rozpadlý knižní blok nebo poškozený obal knihy. Je určena začátečníkům a mírně pokročilým. 

Obsahuje 240 stran textu a obrázků. Naleznete zde informace o možnostech chemickotechnologického a mechanického ošetření materiálů knihy, o mechanických opravách poškozené konstrukce knižní vazby a o opravách vnější povrchové a tva-rové úpravy knižních desek nebo obálky (viz Obsah uvedený níže). 

Knihu Vám můžeme předat osobně nebo poslat poštou. 

Více informací o možnostech nákupu a doručení naleznete      v záložce E-SHOP.
KURZ KNIŽNÍ VAZBY PRO VEŘEJNOST

Termín: 17. - 20. 6. 2022

Místo konání: knihvazačská dílna VŠUP, technologická budova VŠUP, Mikulandská 5, 2. patro

Vyučující: Mgr. A. Vladimíra Šturmová, Mgr. Jan Hybner Ph. D.

Výuka knižní vazby je rozložena dvou semestrů. V letním semestru 2022 probereme vazby s měkkou obálkou V1 - V4 (knižní blok je spojen šitím po složkách nebo lepením či šitím do bloku, obálka je vyrobena z kartonu), vazby "polotuhé" (V5) a harmonikové nebo listové leporelo.

V letním semestru školního roku 2023 budou předmětem výuky vazby s tuhými deskami (V7 a V8).

Během kurzu získáte základní knihařské dovednosti (tvarování a spojování papíru), naučíte se pracovat s knihařskými nástroji i stroji (řezačkou, drátovkou, vrtačkou papíru apod.), poznáte různé druhy knihařských materiálů (papír, karton, lepenku, knihařské plátno, speciální knihařské textilie, lepidla, apod.), získáte základní poznatky o knihařských výzdobných technikách - o mramorování papíru a ražbě (ve 2. semestru).

Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé, maximální počet dvanácti účastníků umožňuje individuální přístup k výuce.

Na závěr získají posluchači certifikát o absolutoriu.

Cena za kurz v zimním semestru je 7000 Kč (v ceně kurzu jsou 4 dny výuky po osmi vyučovacích hodinách a materiál pro výuku)

Studenti denního studia mohou uplatnit slevu 20% (žadatelé by měli při zahájení kurzu předložit platné potvrzení o studiu a jeho denní formě vystavené jejich školou).

Kurz je možno uhradit v hotovosti v pokladně školy nebo převodem na účet č.: 19-5599810247/0100, variabilní symbol: 22018020.

Při platbě převodem do "poznámky" uveďte jméno přihlášeného a údaj "kurz knižní vazba 2022/LS".

Platba musí být provedena nejpozději týden před začátkem kurzu. Storno poplatek po 10. 6. 2022 je 20% z celkové ceny kurzu.

Vyplněnou přihlášku, kterou naleznete na školním webu (https://www.umprum.cz/web/cs/kurzy) prosím odešlete na adresu pritelik@seznam.cz.

S případnými odbornými dotazy se obraťte na vedoucího kurzu Jana Hybnera, email: pritelik@seznam.cz.


JAN HYBNER: BROŽURA

Právě vyšlo druhé vydání publikace Brožura.

Píše se v ní, jak zhotovit vazbu s měkkou obálkou. 

K dostání je v Galerii VŠUP.


KONZULTACE V OBORU KNIŽNÍ VAZBA A OPRAVY KNIŽNÍCH VAZEB A PAPÍRU

Soukromé konzultace v oboru knižní vazba a opravy knižních vazeb poskytuji v dílně na adrese Na Pišťák 95, Halouny.

Termín: dle dohody (tel: 72345 7890, e-mail: pritelik@seznam.cz)

V případě plískanic přezůvky s sebou.