KNIHAŘSKÉ VÁNOCE

Přijďte se podívat na naši skvělou akci. Letos bude probíhat ve stejný čas i na stejném místě jako knižní veletrh Knihex, takže můžete navštívit obě akce současně.


STAVÍME KNIŽNÍ VAZBU

Na pultech knihkupectví se brzy objeví nový titul - Stavíme knižní vazbu.

Publikace Stavíme knižní vazbu je věnována systematickému popisu konstrukčních prvků knižní vazby. Cílem je stanovit základní pravidla konstrukce knižní vazby, která by mohla být využita jak při tvůrčí práci, tak při výuce.

https://www.umprum.cz/cs/web/pro-verejnost/nakladatelstvi/stavime-knizni-vazbu-2-revidovane-a-doplnene-vydani


PŘEDNÁŠKA "OPRAVY KNIH"

Přednáška pojednává o tom, jak opravit potrhané listy, rozpadlý knižní blok nebo poškozený obal knihy.
Je určena těm, kteří se opravami zabývají nebo zadavatelům oprav.
Představuje základní možnosti chemickotechnologického ošetření (čištění, desinfekce, odkyselení, zpevnění) a mechanických oprav materiálů materiálů knihy (papíru, textilií, usně, plastů). Podrobně se zabývá mechanickými opravami poškozené konstrukce knižní vazby – zmiňuje zejména mechanické opravy knižního bloku (rozebrání poškozeného bloku a jeho opětovné spojení) a mechanické opravy obalu knih (opravy poškozeného nebo odtrženého hřbetníku, odtržených desek, poškozené předsádky). Řeší estetickou úpravu knižních desek nebo obálky a estetickou úpravu stop po opravách. Přednáška proběhne teoretickou formou (výklad, promítání obrázků a textů, technické ilustrace) s drobnými praktickými ukázkami.

V případě zájmu o přednášku u Vás pište na mou e-mailovou adresu pritelik@seznam.cz

Dosavadní přednášky:

6. 9. 2022, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

19. 9. 2023, Vědecká knihovna v Olomouci

31. 10. 2023, Krajská knihovna v Pardubicích

7. 11. 2023 knihovna Pedagogické fakulty UK

Chystané přednášky:

2024 Krajská vědecká knihovna v Liberci

2024 Národní technická knihovnaKURZ KNIŽNÍ VAZBY PRO VEŘEJNOST - ZIMNÍ SEMESTR

Termín: 26.-29. 1. 2024

Místo konání: knihvazačská dílna VŠUP, technologická budova VŠUP, Mikulandská 5, 2. patro

Vyučující: Mgr. A. Vladimíra Šturmová, Mgr. Jan Hybner Ph. D.

Výuka knižní vazby je rozložena dvou semestrů. V zimním semestru probíráme vazby s měkkou obálkou V1 - V4 (knižní blok je spojen šitím po složkách nebo lepením či šitím do bloku, obálka je vyrobena z kartonu), vazby "polotuhé" (V5) a harmonikové nebo listové leporelo. V letním semestru jsou předmětem výuky vazby s tuhými deskami V7 a V8.

https://www.umprum.cz/cs/web/pro-verejnost/kurzy-pro-verejnost/kurz-celozivotniho-vzdelavani/knizni-vazba/kurz-knizni-vazby-pro-verejnost-v-zimnim-semestru-2024


JAN HYBNER: KNIŽNÍ VAZBY Z DUNHUANGU

Právě vychází druhé, revidované a doplněné vydání publikace Knižní vazby z Dunhuangu. Pojednává o knižní vazbě Dálného východu. Zaměřuje se zejména na knižní vazbu Číny, neboť vychází z průzkumu archivu instituce International Dunhuang Project, která shromažďuje a zkoumá knižní vazby a další dokumenty nalezené v Dunhuangu a Turfanu na přelomu 19. a 20. století. Dokumentuje bezmála dva tisíce let starou historii knižní vazby a dává návod, jak využít odkaz tradiční knižní vazby Dálného východu v současné době. V tomto novém a přepracovaném vydání je knížka obohacena o poznatky, které jsem získal v poslední době, zejména studiem na Čínské akademii výtvarných umění v Hangzhou.JAN HYBNER: OPRAVY KNIH

Publikace OPRAVY KNIH pojednává o tom, jak opravit potrhané listy, rozpadlý knižní blok nebo poškozený obal knihy. Je určena začátečníkům a mírně pokročilým.

Obsahuje 240 stran textu a obrázků. Naleznete zde informace o možnostech chemickotechnologického a mechanického ošetření materiálů knihy, o mechanických opravách poškozené konstrukce knižní vazby a o opravách vnější povrchové a tva-rové úpravy knižních desek nebo obálky (viz Obsah uvedený níže).

Knihu Vám můžeme předat osobně nebo poslat poštou.

Více informací o možnostech nákupu a doručení naleznete v záložce E-SHOP.


JAN HYBNER: BROŽURA

Právě vyšlo druhé vydání publikace Brožura.

Píše se v ní, jak zhotovit vazbu s měkkou obálkou. 

K dostání je v Galerii VŠUP.