VÝUKA

Mým hlavním posláním je výuka knižní vazby.

V letech 1991-1993 jsem působil jako mistr odborné výchovy v knihařské dílně Jedličkova ústavu pro tělesně postižené v Praze. Své zkušenosti z výuky jsem shrnul v článku Z PRAXE V JEDLIČKOVĚ ÚSTAVU pro časopis Speciální pedagogika 1998/5.

Od roku 1993 jsem učitelem knižní vazby na Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Kromě toho jsem vedl nebo vedu také jednotlivé knihařské kurzy v jiných školách a institucích (na Katedře výtvarné kultury a textilní tvorby pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, na Pedagogické fakultě UK, na Fakultě umění Ostravské univerzity, v Moravské galerii v Brně, v Technickém muzeu v Praze, na seminářích Společenstva českých knihařů apod., ). 

Knižní vazbu jsem učil i v zahraničí, na Čínské akademii výtvarných umění v Hangzhou. Oborové a cestovatelské postřehy z cesty do Číny, které jsem domů posílal prostřednictvím mailů,  jsem shrnul v publikaci AHOJKY!

Průběžně působím také v KURZECH PRO VEŘEJNOST, které probíhají v knihvazačské dílně Vysoké školy uměleckoprůmyslové. 

Vědomosti o knižní vazbě je možno si prohloubit v příležitostných KURZECH RESTAUROVÁNÍ A KNIŽNÍ VAZBY které občas organizuji při Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Dosud proběhly workshopy na tato témata: čínská knižní vazba (lektorka Wang Shan), knižní vazba na francouzský způsob (Vladimíra Šturmová a Jan Hybner),  gotická knižní vazby (Eva Andrtová), Ebrü - mramorování papíru (Seher Asici), gotická brožura (Karel Křenek), Semse - islámská knižní vazba (Gürcan Mavili), renesanční vazba (Karel Křenek), čínský svitek (Wyingui Wong), slepotisk a zlacení (Jiří Fogl), čínská kaligrafie (Shigestu Shinohara), čínský tradiční tisk z dřevěných desek (Zheng Xiaofeng) a další.

Osvětu v oboru knižní vazby šířím také v rámci Muzejní noci, knižního veletrhu Knihex, veletrhu malých nakladatelů Tabook a dalších akcí zaměřených na téma "kniha".

O chystaných KURZECH se můžete dozvědět více na adrese pritelik.cz v záložce AKTUALITY nebo webových stránkách VŠUP.VÝUKA V KNIHVAZAČSKÉ DÍLNĚ UMPRUM 

Na UMPRUM vyučuji předměty KNIŽNÍ VAZBA a BOOKBINDING (kurz pro zahraniční studenty).

Výuka knižní vazby je rozložena do šesti semestrů. Systém výuky vychází z předpokladu, že uměleckořemeslný předmět je výtvarně definován třemi složkami: materiálem ze kterého je vyroben, konstrukcí, která slouží ke spojení materiálů a vnější tvarovou úpravou.

Cílem prvního ročníku výuky je představit jako důležitou výtvarnou složku uměleckořemeslného předmětu konstrukci.

V úvodu kurzu jsou prostřednictvím osmi nebo devíti instruktážních knižních vazeb představeny všechny dostupné konstrukční prvky (viz publikace Jan Hybner: Elementy knižní vazby) a možnosti jejich vzájemných kombinací. 

Výuka prostřednictvím konstrukčních prvků se odehrává podobně jako kurz Bauhausu ve dvou fázích: přípravné a tvůrčí. Studenti se nejprve seznámí s jednotlivými konstrukčními možnostmi. Závěrečným úkolem prvního ročníku je použít získané vědomosti k výtvarnému zpracování souboru jednoduchých knižních vazeb.