Knihvazačská dílna v Halounech je zaměřena na ruční individuální zpracování  i strojní výrobu. Provádíme zde vazby knih, kartonáž nebo pasparty. Jsme vybaveni pro rýhování, perforování, šití drátem, horkou ražbu, výsek, řezání bloků atd. Více informací o našich možnostech Vám mohu podat osobně, mailem nebo telefonicky.

Nejraději mám zakázky na kterých se mohu podílet tvůrčím způsobem, např. invenčním technologickým řešením nebo spoluprací na jejich výtvarné podobě. S oblibou kooperuji se sdílnými, nápaditými lidmi, se kterými mohu dílo formovat ve společné diskusi.

Mezi nejzajímavější zakázky, na kterých jsem pracoval, patří například adjustace souboru grafik Zdeňka Sýkory Létání (podle návrhu Zdeňka Zieglera), vazba knihy monumentálního formátu Šumava umírající a romantická Josefa Váchala, pouzdro na cenu Jindřicha Chalupeckého (podle návrhu Heleny Šantavé), nebo vazba reklamní publikace Herbář pro reklamní agenturu Leagas Deleaney (ve spolupráci s Pauline Kerkleroux). 


Nově zhotovenými díly jsou např. pouzdro na soubor autorských fotografií Alexandry Vajd Friends of Friends are Friends, vazba reprintu publikace Kaladý aneb útočiště řeči v původní úpravě Zdenka Rykra, soubor grafik a textů Až všechno skončí skláře Vladimíra Kopeckého (grafická úprava Pavel Jedlička), vazba titulu Stéphane Mallarmé: Igitur v úpravě garfika Otakara Karlase, bibliofilie Františka Štorma Ermina Bar Monolog s dřevoryty autora, pouzdra na dokumenty Archiepiscopalis pro Arcibiskupství pražské, autorská kniha J ... malíře Jiřího Černického, publikace Tvoje Věc v úpravě Matěje Hanauera, sborník Žít svůj život v úpravě Tomáše Coufala, paperback Baugruppe podle návrhu Petra Babáka, adjustace sborníku autorských grafik Krysař výtvarníka Borise Jirků, tubusy na čestný doktorát UMPRUM (ve spolupráci s Jiřím Pelclem), pouzdra na cenu pro Filmovou školu Uherské Hradiště (ve spolupráci se Štěpánem Malovcem a Adamem Turečkem), krabice na dokumenty k osobě kardinála Josefa Berana pro Arcibiskupství pražské, pouzdra na soubory autorských fotografií pro galerii Fotograf, sborník fontů Typo 9010 písmaře Tomáše Brousila, Diakritický manuál Radka Siduna, autorská kniha Ve znamení pentódy (ve spolupráci s Janem Čumlivským), vazba publikace Syntetik fotografa Tomáše Zumra, návštěvní knihy pro galerii 8smička (ve spolupráci se Štěpánem Malovcem), kalendáře pro Honzu Trakala a další.