V naší dílně provádíme také OPRAVY starých knih, jejich převazbu, restaurování a konzervování.

Při PŘEVAZBĚ nahrazujeme původní vazbu zcela novou. Převazbu provádíme pouze u knih, které nemají téměř žádnou historickou nebo výtvarnou hodnotu.

RESTAUROVÁNÍ je soubor mechanických a chemicko-technologických zásahů, kterými se snažíme obnovit funkci a původní vzhled knižní vazby. Materiály knihy jsou ošetřeny čištěním, dezinfekcí, odkyselením nebo zpevněním. Mechanické opravy spočívají především v opravě konstrukce - ve scelení a vyrovnání roztrženého  a pomačkaného materiálu, obnově spojení rozpadlého knižního bloku, připojení odtrženého hřbetu a desek apod.  Chybějící prvky doplňujeme novými materiály. 

Při KONZERVOVÁNÍ se snažíme zbrzdit degradaci papíru a dalších materiálů knižní vazby, do konstrukce knižní vazby zasahujeme jen do té míry, abychom nenarušili autenticitu předmětu.

Pro více informací o opravách knih se na nás obraťte na naší adrese, telefonicky nebo mailem (doporučujeme poslat foto poškození knihy).


CENÍK OPRAV

´ˇČastým dotazem zákazníků, kteří mají zájem o opravu knihy, bývá odhad ceny. Za běžné opravy si účtujeme 300 Kč za hodinu. Za mechanické opravy potrhaných listů si účtujeme 200 Kč za hodinu. Náročnější oprava (celokožené a polokožené vazby, celoplošné podlepování plakátů ap.) přijde na 500 Kč za hodinu. Na níže uvedených příkladech se pokusíme ilustrovat cenu za jednotlivé úkony. 

Pokud máte zájem o předběžný cenový odhad, pošlete fotodokumentaci poškozené knihy na e-mail pritelik@seznam.cz nebo knihu přineste na některou z uvedených adres.  


OPRAVY PAPÍRU

Opravy poškozených listů jsou časově velmi náročné. Každou trhlinu je třeba scelit proužkem japonského papíru. Cena se odvíjí od času stráveného opravami.OPRAVA POŠKOZENÉHO ŠITÍ

Rozpadlý knižní blok rozebereme na jednotlivé složky a ty znovu sešijeme. Knižní blok, který je rozpadlý pouze částečně opravujeme pouze v místě poškození - uvolněné složky všijeme na původní místo do knižního bloku. Náročnost rozebrání a sešití knižního bloku závisí zejména na soudržnosti původního šití a počtu složek. Běžná oprava šití trvá dvě až tři hodiny. Komplikací bývá poškození papíru v ohybu složek.


OPRAVA HŘBETNÍKU

Chybějící hřbetník nahradíme novým, na něj umístíme fragmenty původního potahu. Pokud je hřbetník poškozen pouze částečně, opravíme jej a připevníme ke knižnímu bloku a deskám. Oprava odtrženého hřbetníku zabere přibližně tři hodiny.

ODTRŽENÉ DESKY

Odtržené nebo částečně odtržené desky připevníme ke knižnímu bloku prostřednictvím křidélka. Roztrženou hřbetní drážku podlepíme materiálem, který je identický s pokryvem desek . Připevnění desek ke knižnímu bloku zabere asi tři hodiny.
OPRAVA TRHLINY V OHYBU PŘEDSÁDKY

Poškozenou předsádku podložíme japonským papírem. Trhlinu zaretušujeme přelepy jemného japanu kolorovaného do barvy papíru předsádky. Oprava poškozeného lomu předsádek trvá přibližně jednu až dvě hodiny.OPRAVA ROHŮ A HRAN DESEK

Poškozený korpus lepenky vyztužíme klížidly, případně doplníme papírovinou. Pokryv podlepíme materiálem identickým s původním pokryvem nebo obarveným  japanem. V případě, že původní pokryv není možno podložit, přelepíme poškozené místo shora vrstvou jemného japanu. Náročnost opravy rohů a hran odvisí od stupně poškození desky.KOMBINOVANÁ OPRAVA

Ve většině případů se při oprav setkáváme s knihami, které mají více druhů závad a je nutno opravit jak trhliny  a chybějící místa v papíru, rozpadlý knižní blok i poškozený obal. Doba strávená na opravách je pak součtem časů věnovaných provedení dílčích úkonů.OPRAVA BROŽURY

Knižní blok rozebereme na jednotlivé listy nebo složky a opět slepíme či sešijeme. Kartonový obal opravíme a připevníme zpět na knižní blok. Oprava zabere přibližně dvě až tři hodiny. Pokud je třeba zatónovat záplaty z japonského papíru do barvy obálky, musíme počítat minimálně s další hodinou práce.

ODSTRANĚNÍ LEPÍCÍCH PÁSEK

Odstraňování nežádoucích přelepů papírovou lepící páskou nebo "izolepou" bývá  velice obtížné a časově náročné.
NOVÉ DESKY

V případě, že desky chybí nebo jsou poškozeny do té míry, že by již nešly opravit, nahrazujeme je novými. Tam, kde se dochovaly fragmenty nebo i větší části původního pokryvu, nalepíme je na původní místo. Příprava nových desek je zpravidla méně náročná než oprava poškozeného hřbetníku a připevnění odtržených desek. Zabere asi dvě hodiny. Pokud je však třeba vypreparovat a vyspravit fragmenty původního potahu, je třeba připočíst další čas.

OPRAVA POŠKOZENÉHO KOVÁNÍ

Kování opravujeme ve spolupráci s kovotepeckou dílnou. Našim úkolem je připevnění kování k obalu knihy.


OPRAVY PLAKÁTŮ A PODLEPOVÁNÍ MAP

Plakáty opravujeme buď celoplošným podlepením, nebo jen lokálně, v místě trhlin a otvorů. Na přání zákazníka provádíme barevnou retuš. Lokální opravy jsou sice časově náročnější, ale z hlediska zachování původnosti předmětu jsou k ohleduplnější. Celoplošný podlep změní charakter papíru - znásobí jeho tloušťku a ubere mu na ohebnosti.


OPRAVA PŘEBALŮ

Papírové přebaly knih opravujeme podobně jako plakáty a mapy - lokálním nebo celkovým podlepením.OPRAVA DĚTSKÝCH SKLÁDAČEK A LEPORELOPRAVA POUZDER A SPISOVÝCH DESEKOPRAVA OBALŮ OD GRAMODESEK